Centre d'Acupuntura Figueres

Acupuntura Figueres neix amb vocació de compartir el coneixement de la Medicina Tradicional Xinesa i les seves bondats a les comarques de l’Empordà.

Aquesta voluntat de difusió del coneixement d’una de les medicines més antigues, sempre té com a principi bàsic el reconeixement de les lleis fonamentals que regeixen el funcionament de l’organisme humà i la seva relació amb allò que l’envolta, potenciant els seus cicles naturals de recuperació tant en el tractament de la malaltia com en el manteniment del estat de salut.