Ventoses

Es tracta d’un dels mètodes terapèutics emprats en medicina xinesa amb la finalitat de provocar determinats estímuls cutanis i tissulars mitjançant la producció del buit.
La teràpia amb ventosa té aplicacions molt àmplies, en general, tant les malalties de la medicina interna com les del sistema nerviós o locomotor, entre d’altres. Provoquen efectes revulsius (inflamació externa per treure un problema intern), relaxants musculars i analgèsics.
També provoca hiperèmia local, eliminen factors patògens externs, activen la circulació, estimulen el metabolisme, regulen el sistema nerviós, augmenten les defenses, milloren els tendons